ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** สรุปภาพรวม การรับสมัคร ส.อบต.และนายก.อบต.ห้วยยาบ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ***

arrow 16/10/2564 00:54:00 ::

*** สรุปภาพรวม การรับสมัคร ส.อบต.และนายก.อบต.ห้วยยาบ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ***

arrow
สรุปภาพรวม การรับสมัคร ส.อบต.และนายก.อบต.ห้วยยาบ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
มีผู้สมัคร ส.อบต.จำนวน 39 ราย
มีผู้สมัครนายก.อบต.ห้วยยาบจำนวน 5 ราย
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจคุณสมบัติทุกท่าน
โดยได้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการตรวจสอบแล้ว หากมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.ห้วยยาบจะประกาศผู้ทีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็น ส.อบต.และนายก.อบต.ห้วยยาบ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564
2.jpg (89 KB)
3.jpg (87 KB)
Tail.png (202 KB)