ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รายงานการรับสมัคร นายก.อบต.ห้วยยาบ สมาชิก อบต .ห้วยยาบ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ***

arrow 16/10/2564 00:44:00 ::

*** รายงานการรับสมัคร นายก.อบต.ห้วยยาบ สมาชิก อบต .ห้วยยาบ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ***

arrow

วันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก.อบต ห้วยยาบ
มีผู้สมัครแบ่งเป็น ส.อบต. 5 ราย นายก. 1 ราย

1.jpg (107 KB)

Tail.png (202 KB)