ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รายงานการรับสมัคร นายก.อบต.ห้วยยาบ สมาชิก อบต .ห้วยยาบ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ***

arrow 14/10/2564 20:41:00 ::

*** รายงานการรับสมัคร นายก.อบต.ห้วยยาบ สมาชิก อบต .ห้วยยาบ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ***

arrow

 

รายงานการรับสมัคร นายก.อบต.ห้วยยาบ สมาชิก อบต .ห้วยยาบ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีผู้สมัครนายกฯ
และมีผู้สมัคร ส.อบต. จำนวน 3 ท่าน โดยพรุ่งนี้ 15 ตุลาคม 2564 จะเป็นสุดท้ายของการรับสมัคร

243525419_2226512257490478_860341840456556237_n.jpg (63 KB)

Tail.png (202 KB)