ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ข้อมูลผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา . อบต.ห้วยยาบ และนายก อบต.ห้วยยาบ ***

arrow 15/10/2564 09:37:00 ::

*** ข้อมูลผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา . อบต.ห้วยยาบ และนายก อบต.ห้วยยาบ ***

arrow

ข้อมูลผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา . อบต.ห้วยยาบ และนายก อบต.ห้วยยาบ
ระหว่างวันที่ 11-12ตุลาคม 2564

1.jpg (344 KB)

Tail.png (202 KB)