ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน แจ้งคำสั่งที่ 58/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ **

arrow 06/10/2564 09:06:00 ::

*** สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน แจ้งคำสั่งที่ 58/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ **

arrow

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน แจ้งคำสั่งที่ 58/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย
1พ.ต.ท.ภัทรวุฒิ อัครภัทร ประธานกรรมการ (รองผู้กำกับ สภ.บ้านธิ)
2นายธนดล วิเศษทรานนท์ กรรมการ (ปลัดอำเภอบ้านธิ)
3นายวิทยา ไชยยาติ๊บ กรรมการ (ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไซ)

9.jpg (166 KB)

10.jpg (110 KB)

11.jpg (117 KB)

Tail.png (202 KB)