ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow 06/10/2564 09:03:00 ::

*** ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

7.jpg (23 KB)

8.jpg (244 KB)

Tail.png (202 KB)