ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow 13/10/2564 12:52:00 ::

*** คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ขอแนะนำ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประกอบด้วย
1.พตท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ฯ
2.นายธนดล วิเศษทรานนท์ กรรมการการเลือกตั้งฯ
3.นายวิทยา ไชยยาติ๊บ กรรมการการเลือกตั้งฯ

Tail.png (202 KB)