ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ด่วน เนื่องจาก กกต.มีการเปลี่ยนแปลง หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้เลือกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ *

arrow 08/10/2564 10:45:00 ::

*** ด่วน เนื่องจาก กกต.มีการเปลี่ยนแปลง หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้เลือกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ *

download เอกสารประกอบ