ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ***

arrow 07/02/2563 10:45:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ***

download เอกสารประกอบ