ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ***

arrow 03/02/2563 13:41:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ***

download เอกสารประกอบ