ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การเรียกประชุมสถาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ***

arrow 23/01/2563 10:42:00 ::

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การเรียกประชุมสถาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ***

download เอกสารประกอบ