ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ***

arrow 20/05/2564 15:49:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ***

14 พค 64.jpg (721 KB)

Tail.png (202 KB)

download เอกสารประกอบ