ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ***

arrow 28/04/2564 11:48:00 ::

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ***

0001.jpg (321 KB)

0002.jpg (333 KB)

download เอกสารประกอบ