huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

**** มอบของอุปโภค-บริโภค จากสภากาชาด ****

arrow 22/04/2564 14:23:00 ::

**** มอบของอุปโภค-บริโภค จากสภากาชาด ****

arrow
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยงานสาธารณสุข และผู้อำนวยการ รพสต.ห้วยยาบ ลงพื้นที่เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจให้กับประชาชนตำบลห้วยยาบที่ได้ทำการกักตัวเนื่องในการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมอบของอุปโภค-บริโภค จากสภากาชาด จังหวัดลำพูน