huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

**** สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ****

arrow 09/04/2564 15:21:00 ::

**** สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ****

arrow
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายบรรดาน ปลามศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.ห้วยยาบ ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”