huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พ่อดอยหมัด) ***

arrow 05/04/2564 10:20:00 ::

*** พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พ่อดอยหมัด) ***

arrow
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรดาน ปลามศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เข้าร่วม พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนยพ่อดอยหมัด) โดยมีพนักงานส่วน พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมโครงการ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน ซึ่งรวมถึง พิทักษ์ จันต๊ะตึง, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ พิทักษ์ จันต๊ะตึง, ต้นพืช และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง