ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

**** ตารางการปฏิบัติงาน การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ****

arrow 18/03/2564 09:36:00 ::

**** ตารางการปฏิบัติงาน การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ****

arrow

175204920_461211945191015_2899032746229225677_n.jpg (222 KB)

175549265_501346527907493_5968524456527367621_n.jpg (199 KB)