huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** การประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ***

arrow 23/03/2564 09:55:00 ::

*** การประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ***

arrow
Header กิจกรรม.png (275 KB)
 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนตำบลห้วยยาบเข้าร่วมการประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ "โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จากกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมดอยงุ้มองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
 
 
 
 
 
 
 
Tail.png (202 KB)