ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ***

arrow 19/02/2564 09:33:00 ::

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ***

arrow
*** ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ***
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต(Overlay)