ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ***

arrow 17/02/2564 13:54:00 ::

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ***

18 กพ 64.jpg (2.06 MB)