huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houpouet - Boigny - UNESCO Peace Prize 2021 ***

arrow 19/01/2564 15:02:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houpouet - Boigny - UNESCO Peace Prize 2021 ***

สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน องค์การศึกษา UNESCO(ยูเนสโก) ได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเข้าเสนอชื่อบุคคล หรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houpouet - Boigny - UNESCO Peace Prize 2021 ตามรายละเอียดดังภาพที่แนบมานี้