ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 *** ***

arrow 05/01/2564 16:20:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 *** ***

21 ธันวาคม 2563.jpg (1.18 MB)

download เอกสารประกอบ