ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ***

arrow 06/10/2563 09:29:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ***

arrow

*** ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ***

เรื่อง ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพที่แนบมาต่อไปนี้
 
 
 
 

 

download เอกสารประกอบ