huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ฝากประชาสัมพันธ์ ***

arrow 29/09/2563 13:30:00 ::

*** ฝากประชาสัมพันธ์ ***

arrow
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำพูน ได้จัดสื่อโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมการสื่อสารกับเครือข่ายเอกชนฯ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้ หรือทางลิ้งค์ https://drive.google.com/.../1O0ItNq9iH4lU5fuOKtCVSH8ZBnK... โดยตรง ขอบคุณครับ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ