ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ***

arrow 11/09/2563 17:16:00 ::

*** ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ***

arrow
*** ประชาสัมพันธ์ ***
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ดังภาพที่แนบมานี้ **
 
 
CCI_000196.jpg (3.10 MB)
CCI_000197.jpg (3.24 MB)
CCI_000198.jpg (1.86 MB)