huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม ***

arrow 21/02/2562 00:00:00 ::

*** ประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม ***

arrow

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ นำโดยนายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น และการอนุกรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นต่อไป

118730810_813394416138513_6117521724589000308_n.jpg (478 KB)

118768155_325112221876727_527783252222893163_n.jpg (391 KB)

118781574_343634076815787_2241573371613669344_n.jpg (647 KB)