huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ***

arrow 28/01/2562 00:00:00 ::

*** โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ***

arrow

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้ดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดห้วยยาบ

118603842_3350592828332629_3604723648772473551_n.jpg (653 KB)

118766071_2653780448242694_917065611328174984_n.jpg (536 KB)

118803468_320780712473482_7908395390534458183_n.jpg (659 KB)