ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ การดับไฟฟ้าปฏิบัติการ***

arrow 13/07/2563 09:34:37 ::

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ การดับไฟฟ้าปฏิบัติการ***

arrow
*** แจ้งประชาสัมพันธ์ ***
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1147 บ้านสันพระเจ้าแดง - บ้านห้วยไซเหนือ เวลา 09.020 น. - 16.00 น. อ่านรายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้