ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศผลสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ***

arrow 01/06/2563 00:00:00 ::

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศผลสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ***

arrow

เรื่อง ประกาศผลสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ