ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ***

arrow 28/05/2563 00:00:00 ::

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ***

arrow

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง