ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ***

arrow 26/05/2563 00:00:00 ::

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ***

arrow

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. (จำนวน 100 ข้อ) และสอบปฏิบัติ เวลา 13.00 น.

0001.jpg (561 KB)

0002.jpg (265 KB)

download เอกสารประกอบ