ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น และไม่ได้ยกเว้นในการจัดเก็บภาษี ***

arrow 20/04/2563 00:00:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น และไม่ได้ยกเว้นในการจัดเก็บภาษี ***

Scan_20200418_111111_001.jpg (480 KB)

download เอกสารประกอบ