ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกวดราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 15 บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ – หมู่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ

arrow 18/04/2563 15:20:49 ::

ประกวดราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 15 บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ – หมู่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ

download เอกสารประกอบ