ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 2564

arrow 12/02/2563 00:00:00 ::

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 2564

download เอกสารประกอบ