ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

arrow 24/01/2563 00:00:00 ::

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

download เอกสารประกอบ