ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

arrow 08/03/2562 00:00:00 ::

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

download เอกสารประกอบ