ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

arrow 24/03/2563 00:00:00 ::

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ลำพูน **

1.jpg (125 KB)

2.jpg (123 KB)

3.jpg (134 KB)

4.jpg (104 KB)

 

download เอกสารประกอบ