ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2562

arrow 05/03/2563 00:00:00 ::

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2562

img-200305153133_001.jpg (515 KB)

download เอกสารประกอบ