ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ฝากประชาสัมพันธ์

arrow 28/02/2563 00:00:00 ::

ฝากประชาสัมพันธ์

ChalernThai Optic ได้จัดทำโครงการแว่นตาทั่วไทยใส่ใจสุขภาพสายตา สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมาให้บริการในราคาพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว รายละเอียดดังภาพที่ปรากฏ

CCI_000105.jpg (4.01 MB)

CCI_000106.jpg (3.34 MB)

CCI_000107.jpg (2.70 MB)