ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 26/02/2563 00:00:00 ::

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

วิสัยทัศน์ใหม่.jpg (295 KB)

download เอกสารประกอบ