ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ฝากประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

arrow 05/02/2563 00:00:00 ::

ฝากประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เชิญชวนรับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ท่านไหนที่สนใจ สามารถอ่านข้อมูลการสมัคร และกรอกใบสมัครด้วยตัวท่านเอง ตามภาพที่ปรากฏ

CCI_000097.jpg (7.48 MB)

CCI_000098.jpg (6.26 MB)

download เอกสารประกอบ