ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 22/10/2562 00:00:00 ::

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โดยเปิดให้สมัครรวม จำนวน 4 อัตราแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ละ พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

download เอกสารประกอบ