ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยให้บริการประชาชน

arrow 03/10/2562 00:00:00 ::

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยให้บริการประชาชน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนมีกำหนดการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน โดยรับขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนรายใหม่และรับชำระเงินสมทบรายเดือนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้ว

CCI_000005.jpg (1.82 MB)