huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrow 21/03/2562 00:00:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

download เอกสารประกอบ