ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ฝากประชาสัมพันธ์ จัดหาบุคคล

arrow 05/03/2562 00:00:00 ::

ฝากประชาสัมพันธ์ จัดหาบุคคล

ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ของเทศบาลบ้านโฮ่ง โดยเทศบสาลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘ อัตราโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

download เอกสารประกอบ