ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562

arrow 27/02/2562 00:00:00 ::

กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มีข่าวลือในประเทศไทยจะเข้าร่วมมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยืนยันว่าทาง (กยท.) ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องการจำกัดการส่งออกยางพาราในช่วงต้นปี พ.ศ.2562 หรือเวลาอื่นๆแต่อย่างใดครับ

para-rubber-tree_1232-3152.jpg (162 KB)