ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 6 (แยกทางหลวง 1147) - หมู่ 2 (แยกป่าช้า)

arrow 12/03/2562 00:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 6 (แยกทางหลวง 1147) - หมู่ 2 (แยกป่าช้า)