ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียน-คันคลอง บ้านป่าตึง หมู่ 5

arrow 18/03/2563 00:00:00 ::

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียน-คันคลอง บ้านป่าตึง หมู่ 5