huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ต้อนรับคณะ ป.ป.ส. ที่ได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนชุดความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.ห้วยยาบ

arrow 23/06/2566 08:54:00 ::

ต้อนรับคณะ ป.ป.ส. ที่ได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนชุดความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.ห้วยยาบ

arrow

Act.jpg (7.84 MB)

Tail ท้าย.jpg (6.61 MB)