huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ หลังจากเกิดพายุฝน จึงทำให้น้ำท่วมหลายแห่ง เกิดปัญหาสิ่งก่อสร้างเสียหาย***

arrow 26/09/2565 16:35:00 ::

***ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ หลังจากเกิดพายุฝน จึงทำให้น้ำท่วมหลายแห่ง เกิดปัญหาสิ่งก่อสร้างเสียหาย***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)